MUDr. Zuzana Zykmundová

Vystudovala jsem všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě, přičemž 5. ročník na Lékařské fakultě v Dijonu ve Francii. Následně jsem absolvovala 9 měsíční stáž na interním oddělení ve Fakultní nemocnici v Dijonu a 2 roky na oddělení kardiologie na I. Interní klinice ve FN Brno. Získala jsem atestaci z praktického lékařství pro dospělé. Současně pracuji také jako praktická lékařka. Kromě klasické medicíny jsem absolvovala školení v oblasti alternativní a terapeutické medicíny. Zaměřuji se na metody vedoucí k celkovému zlepšení fyzického a psychického stavu. Mohu pracovat s anglicky a francouzsky hovořícími klienty.