Zkoušky ZK1 a ZK2

Zkouška 1. stupně

Zkoušku prvního stupně účastníci absolvují online. V termínu konání je účastníkům zasláno zadání na jimi uvedený email. Na vypracování zadání mají účastníci 60 minut. Zkouška je prováděna formou testu s výběrem možnosti odpovědi. Po vyplnění odešlete zpět na adresu zadavatele, který Vám pošlevyhodnocení do několika dnů. Pro připuštění k této zkoušce je nutná účast na Seminářích 1. a 2.

Pokud neobdržíte zadání v danou hodinu, kontaktujte přímo organizátora: Iveta Radnická – e-mail: eccpraha@joalis.cz, tel.: +420 274 781 415, mob: 739 639 134

Jak vše probíhá:

V příloze Vám bude zasláno znění zkoušky 1.stupně. Je potřeba si daný soubor uložit do Vašeho PC na místo, kde jej dobře naleznete (plocha, dokumenty). Teprve poté vyplnit správné odpovědi - uložit s odpověďmi a zaslat zpět, jako přílohu emailu. K vypracování testu můžete použít zdroje dle svého uvážení - např. Somatologie 1 a 2, jež jste obdrželi při seminářích 1 nebo 2. Na vypracování máte 60min (17-18h). Nejpozději musíte zaslat testy zpět do 18:05h, v případě pozdějšího zaslání je čas upravován ta, aby na samotné vypracování vždy bylo dostatek času. Jestliže obdržíme testy až po uvedené době, nebudou je počítány za platný pokus. 

Zkouška se skládá z 30ti otázek s možností volby odpovědi (a,b,c,d). Vždy je správná pouze jedna možnost. Zkoušku musíte složit na 70%.  
Výsledky testu Vám budou zaslány v průběhu dalších dnů na Vámi uvedený mail. 

Zkouška 2. stupně

Zkoušku druhého stupně účastníci absolvují osobně v sídle firmy Body Centrum na ulici Vodní 16 v Brně. Na vypracování mají účastníci 120 minut. Zkouška je prováděna formou testu s volným vypsáním odpovědí. S sebou můžete mít vytištěná skripta. Časový limit odpovídá požadovanému vědomostnímu přehledu. Po úspěšném složení zkoušky je absolventům zasláno Osvědčení terapeuta Joalis. Pro připuštění k této zkoušce je nutná účast na semináři S3 + S4 a jedné Detoxikační taktice, kde vidíte demonstrační měření. Doporučujeme mít před složením zkoušky zažité i praktické dovednosti. Termín si domluvíte individuálně dle Vašich a našich možností na tel.545241303.