ZÁKLADNÍ STUPEŇ - semináře Z1 až Z3

Cyklus základních seminářů Z1 až Z3 je určen nejen odborníkům z různých oborů, včet. nutričních terapeutů, fyzioterapeutů nebo lékařů, kteří mají zájem využívat potenciál informační medicíny. Je určen též pro všechny, kteří mají zájem stát se tzv. rodinným terapeutem. Chtějí se tedy starat o zdraví svoje a své rodiny, chtějí se dozvědět více o tom, jak předcházet zdravotním problémům, případně jak řešit různé akutní stavy. Cyklus základních seminářů Z1 až Z3 je zakončen zkouškou 1. stupně, po jejímž úspěšném absolvání účastník získává "Osvědčení o zkoušce 1. stupně - úvod do detoxikace". Během polední přestávky nebo po skončení každého semináře mohou účastníci navšívit naše brněnské poradenské a distribuční centrum metody C.I.C. na ulici Vodní 16 v Brně a zakoupit si další literaturu, přípravky Joalis i další doplňkový sortiment. 

Základní seminář Z1 - Úvod do detoxikace, nosná idea informační medicíny, toxiny, základy čínského pentagramu 

Přednášející: Mgr. Antonín Kunický

Místo konání: Palác Morava, Malinovského nám. 4, Brno 

Datum:  viz kalendář akcí, od 9 hod do 15,30 hod., učebna upřesněna na nástěnce v recepci

Základní seminář Z2 -  Rozdělení a skupiny toxinů, základní preparáty Joalis, detoxikace podle pentagramu

Přednášející: Mgr. Antonín Kunický

Místo konání: Palác Morava, Malinovského nám. 4, Brno

Datum:  viz kalendář akcí od 9 - 15,30 hod

Základní seminář Z3 - Jak používat základní preparáty Joalis, sestavování kúr bez přístroje Salvia

Dále: příklady detoxikace pro různé problémy - dětská onemocnění, imunitní problémy, alergie, detoxikace před početím, problémy metabolismu, hubnutí. 

Přednáší: Mgr. Antonín Kunický

Místo konání: Palác Morava, Malinovského nám. 4, Brno

Datum: viz Kalendář akcí od 9 - 15,30 hod

Podmínkou pro účast na navazující střední úrovni vzdělávání je absolvování zkoušky 1. stupně.

Joalis akademie - systém vzdělávání