VYŠŠÍ STUPEŇ - semináře V

Vyšší stupeň vzdělávání je již vysloveně zaměřen na získání praxe s klienty i na budování pocitu sebedůvěry, který je velmi důležitý pro vedení úspěšné praxe. Je podstatné umět správně a pohotově argumentovat a reagovat na všechny situace a případy, které se v poradnách mohou vyskytnout. Do vysoké školy informační medicíny jsou zařazeny Celoroční praktický kurz pro terapeuty (V1), Pokročilý praktický kurz pro terapeuty (V2) a Seminář pro praktikující terapeuty s Mgr. Marií Vilánkovou. Akce probíhají v Praze a v Brně. Kalendář akcí, které se uskuteční v Brně, najdete ZDE.

V rámci těchto kurzů jsou účastníci vedeni k pochopení a používání celostního přístupu ke klientovi. Součástí přednášek jsou praktické a podrobné návody pro využívání přípravků Joalis v rámci celostního přístupu se zaměřením na potřeby klienta, jeho aktuálního stavu na fyzické, emocionální ale i mentální rovině. Důležitou součástí je trénink používání preparátů Joalis v rámci dlouhodobé detoxikace. V průběhu Celoročního kurzu se účastníci setkávají s dvěma modely postupů řešení: jak vyhodnotit zdravotní potíže klienta pomocí cíleného ústního dotazování (tj. bez testování pomocí přístrojů), a také jak správně testovat s přístroji, se sadami nebo s programem EAMset.

Účastníci mají možnost si buď přivést vlastního klienta a průběh jeho detoxikace během celého kurzu sledovat, nebo si připravit případ konkrétního klienta v psané podobě. Na základě jasně definovaného doporučeného dotazovaní mohou pak konzultovat návrh detoxikace s ostatními účastníky i s lektorem. Obě tyto formy pomáhají v získávání nových vlastních klientů v okolí bydliště či působnosti terapeuta. Během kurzu (2 semestry) se účastníci přímo podílejí na řešení minimálně 200 různých kazuistik. Vzhledem tomu že během Celoročního praktického kurzu získá dotyčný nejen mnoho důležitých informací, ale hlavně má za sebou praxi v detoxikace cca 200 klientů (to je rovno poměrně dobře fungující praxi), umožní firma ECC účastníkům získání statusu Osvědčený terapeut metody C. I. C. – kontrolované detoxikace Joalis. Samozřejmě po složení zkoušky. Tím se terapeut zařadí i mezi Osvědčená centra Joalis, která jsou propagována na webech, v časopisech a dalšími způsoby.

 

Informativní prezentace výukových prostor v Pršticích