V - Celoroční praktický kurz v Brně

Programová náplň, cíl: Získání praxe jako prostředku ke snazšímu otevření vlastní detoxikační poradny. V rámci kurzu budete vedeni k používání a pochopení celostního přístupu ke klientovi. Součástí kurzu bude samozřejmě i používání preparátů Joalis v rámci celostního přístupu, avšak se zaměřením na prioritu klientova současného stavu na fyzické, emocionální ale i mentální rovině. V neposlední řadě budete trénovat používání preparátů Joalis v rámci dlouhodobé detoxikace.   

Podmínka účasti: úspěšné složení zkoušky II. stupně. 
Pro získání Certifikovaného centra a absolvování kurzu je třeba absolvovat dva semestry a složit zkoušku 3. stupně. Tím se terapeut může zařadit mezi naše Certifikovaná centra Joalis, která jsou propagována na webech, časopisech a dalšími způsoby.

Časy konání kurzu: 9:00 – 15:30 (3 x dvoudenní semináře)

Termíny konání:

  • 8.-9.10.2022
  • 2.-3.12.2022
  • 27.-28.1.2023

Cena: 3500,-Kč za semestr.

Místo konání kurzu: Hlavní 134, 664 46 Prštice. Doprava účastníků z Brna do Prštic a zpět bude zajištěna zdarma. V případě zájmu lze objednat též obědy a ubytování.

Platba: ECC č.ú .: 205 511 314/0300, vs: registrační číslo + 011 (xxxxxx011).

Kontaktní osoba: Eva Řeháčková: 739 639 134, Martina Bernadová: 734 751 814, mail: eccpraha@joalis.cz