V - Celoroční praktický kurz v Brně

Programová náplň, cíl: Získání praxe jako prostředku ke snazšímu otevření vlastní detoxikační poradny. V rámci kurzu budete vedeni k používání a pochopení celostního přístupu ke klientovi. Součástí kurzu bude samozřejmě i používání preparátů Joalis v rámci celostního přístupu, avšak se zaměřením na prioritu klientova současného stavu na fyzické, emocionální ale i mentální rovině. V neposlední řadě budete trénovat používání preparátů Joalis v rámci dlouhodobé detoxikace.   

Podmínka účasti: úspěšné složení zkoušky II. stupně. 
Pro získání Certifikovaného centra a absolvování kurzu je třeba absolvovat dva semestry a složit zkoušku 3. stupně. Tím se terapeut může zařadit mezi naše Certifikovaná centra Joalis, která jsou propagována na webech, časopisech a dalšími způsoby.

Časy konání kurzu v Brně: 9:00 – 15:30 (3 x dvoudenní semináře)

Termíny konání:

  • 18.-19.2.2022
  • 24.-25.3.2022
  • 26.-27.5.2022

Cena: 3500,-Kč za semestr.

Místo konání kurzu: Palác Morava, Malinovského nám. 4, Brno 602 00 (5 min. od nádraží).

Platba: ECC č.ú .: 205 511 314/0300, vs: registrační číslo + 011 (xxxxxx011).

Kontaktní osoba: Eva Řeháčková: 739 639 134, Martina Bernadová: 734 751 814, mail: eccpraha@joalis.cz