TOXINY JAKOŽTO PŘÍČINA NEMOCÍ

Mezi zdroje toxinů patří samotná existence jedince i lidstva a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor. Mikroorganismy proto produkují mikrobiální toxiny jako bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému nebo jiným mikroorganismům jejich likvidaci. Organismus se přítomnosti toxinů brání a spontánně provádí detoxikaci – rozkladem toxinů, jejich deaktivací či fagocytózou (pohlcením cizorodých látek imunitními buňkami).

Poruchy této obrany – tj. deaktivačních, fagocytárních, imunitních a vylučovacích mechanismů vedou k hromadění toxických látek. Vzniká velká variabilita symptomů a nemocí.

Spontánní snahu organismu eliminovat toxiny však blokují emoce, které svou přítomností znemožňují, aby si imunitní systém sám poradil s cizorodými toxiny. Jedná se např. o emocionální stres, blokovaný emocionální konflikt, citovou deprivaci, psychosociální stres či psychocysty. Současně s toxinem je tedy třeba odstranit z tkáně i tyto blokující emoce.

PŘÍKLADY TOXINŮ:

  • Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučenin
  • Infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny
  • Emoční toxiny
  • Chemie: průmyslová, potravinářská, kosmetická, úklidová-bytová, zemědělská a další.
  • Radioaktivní látky
  • Cizorodé bílkoviny ze životního prostředí
  • Toxické látky vzniklé trávením
  • Léky, drogy
  • Metabolické toxiny
  • Biogenní soli

MIKROBIÁLNÍ LOŽISKO

Jedná se o zapouzdřenou infekci, která se může usadit kdekoli v těle. V trávicí či dýchací soustavě, játrech, ledvinách, nervovém systému, svalovině, vazivu, v kloubech. Tato ložiska bývají nenápadná, ba přímo mikroskopická, avšak o to větší mají sílu. Ložiska neustále narušují sliznice a mají tak zásadní vliv na fungování imunity. Příčinou řady onemocnění je právě infekce, tedy viry, bakterie, paraziti nebo plísně. Infekce má nutkavou potřebu se množit a násobit svou sílu za pomoci lidských tkání. Ideálním prostředím k úkrytu infekcí jsou hleny, tuková pouzdra, krevní sraženiny a vazivové tkáně. Následkem je vznik různých chronických onemocnění