Střední stupeň - semináře S1 až S4

Vzdělávání středního stupně prohlubuje znalosti získané v základním stupni. Je určeno pro všechny, kteří úspěšně absolvovali zkoušku 1. stupně a chtějí možností informační medicíny a metody C.I.C. naplno využívat. V průběhu tří seminářů se účastníci naučí pracovat s diagnistickým přístrojem Salvia a seznámí se s programem EAMset. Budou se lépe orientovat v kompletním sortimentu přípravků Joalis, včet. speciálních preparátů. S lektorem si prakticky projdou detoxikační taktiku pro různé typy případů. Probrány jsou též nezbytné legislativní náležitosti související s prací terapeuta. Tento stupeň je zakončen zkouškou 2. stupně, po jejímž úspěšném složení absolvent získává osvědčení Terapeuta metody C.I.C. - kontrolované detoxikace Joalis

S1  Přístroj Salvia, diagnostika pomocí Salvia 

S2  Podrobný přehled preparátů včet. speciálních

S3  Detoxikační taktika se všemi preparáty, Salvia a EAMset, legislativní náležitosti spojené s praxí detoxikačního poradce

S4 Teorie fungování informačních preparátů, imunita, mikrobilogie, toxiny (zahrnuje princip holografie, působení vybraných druhů toxinů na organismus, souvislost toxinů se stresem a emocemi) 

Absolvování středního stupně a složení zkoušky 2. stupně jsou podmínkami pro studium navazujícího vyššího stupně vzdělávání.

Pro zájemce o praktické procvičení základů práce s přístrojem Salvia je určen tříhodinový seminář Praktika s přístrojem Salvia. Tento seminář navazuje na látku probranou na semináři S1 a je v rámci systému vzdělávání nepovinný.

 

UPOZORNĚNÍ

V období 10 - 11/2022 se semináře S1 až S3 uskuteční v prostorách lektora Pavla Jakeše v Pršticích. Doprava účastníků od hlavního vlakového nádraží v Brně do Prštic a zpět je pro účastníky akce zdarma.

Informativní prezentace výukových prostor v Pršticích