STŘEDNÍ STUPEŇ - semináře S1 až S4

Semináře jsou určeny pro absolventy základního stupně, kteří se chtějí detoxikaci a Informační metodě věnovat naplno. Tento stupeň prohlubuje znalosti o celé metodě a přípravcích Joalis. Absolventi se v průběhu tří seminářů naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvie a seznámí se s programem EAM set. Procvičuje se také skládání detoxikačních kúr z přípravků Joalis. Tento stupeň je zakončen zkouškou 2. stupně a absolvent získá certifikát „Poradce informační metody - řízené detoxikace Joalis“.

V současné době se semináře uskutečňují v prostorách zkušeného lektora Pavla Jakeše v Pršticícch u Brna. Dopravu přihlášených účastníků od hlavního vlakového nádraží v Brně do Prštic a zpět lze na požádání zajistit zdarma. Podrobné informace jsou uvedeny ve zprávě, kterou obdržíte po přihlášení se na akci.

Informativní prezentace výukových prostor v Pršticích