STŘEDNÍ STUPEŇ - semináře S1 až S4

Semináře jsou určeny pro absolventy základního stupně Joalis akdemie, kteří úspěšně zvládli zkoušku 1. stupně a chtějí se detoxikaci a Informační metodě věnovat naplno. Tento stupeň prohlubuje znalosti o celé metodě a přípravcích Joalis. Absolventi se v průběhu tří seminářů naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvie a seznámí se s programem EAM set. Procvičuje se také skládání detoxikačních kúr z přípravků Joalis. Tento stupeň je zakončen zkouškou 2. stupně a absolvent získá certifikát „Poradce informační metody - řízené detoxikace Joalis“.

V současné době se semináře uskutečňují v prostorách zkušeného lektora Pavla Jakeše v Pršticícch u Brna, vyjma semináře S4 vedeného Mgr. Marií Vilánkovou, který se pořádá v Brně. Dopravu přihlášených účastníků seminářů S1 až S3 od hlavního vlakového nádraží v Brně do Prštic a zpět lze na požádání zajistit zdarma. Podrobné informace jsou uvedeny ve zprávě, kterou obdržíte po přihlášení na akci.

Informativní prezentace výukových prostor v Pršticích