Seminář S4

Datum Čas Název akce Přednášející Cena
28. 11. 2018 09.30 - 15.30 S4 - fungování preparátu, mikrobiologie Mgr. Marie Vilánková 700 Kč PŘIHLÁŠKA

Seminář S4  

Termín dle kalendáře akcí - od 9,30 - 15,30 hod. Malinovského nám.4, uč. 415A

Přednášející: Mgr. Marie Vilánková

Téma: Teorie fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie a toxiny.

  • Jak preparáty fungují – princip holografie
  • Imunita – vztah k jednotlivým orgánům pentagramu, souvislosti s mikrobiologií
  • Mikrobiologie – preparáty
  • Těžké kovy a radioaktivní látky
  • Metabolity, jejich působení v organismu a možnosti řešení
  • Praktické příklady souvislosti toxinů, imunity, emocí

Semináře 4 jsou zaměřeny na prohlubování teoretických znalostí. Aktuální téma je uvedeno u termínu. Seminář je významným přínosem pro práci terapeuta. Lze se zeptat i na související témata. Doporučujeme všem absolventům S1, S2, S3. Absolvování semináře 4 je předpokladem k připuštění ke zkoušce 2. stupně. Na semináři  S4 je možné nahrát nebo upgradovat EAM set. Je třeba se včas na tomto kroku domluvit s ing. Marikou Kocurovou (m.kocurova@joalis.cz).

 

Navazující semináře - přihlásit se můžete v Kalendáři akcí

Seminář EAM set: 

Doporučujeme všem terapeutům, kteří vlastní nebo uvažují o koupi softwarové databáze AEM. Na semináři jsou zájemci krok za krokem seznámeni s ovládáním programu EAM set a s možnostmi, které tento program nabízí tak, aby každý byl schopen po skončení semináře jej plnohodnotně používat.Účastnit se můžete i opakovaně.

Detoxikační taktika: 

Seminář shrnuje a zakončuje základní poznatky po absolvování kurzů S1-S3. Je zaměřen již více prakticky a jeho úkolem je pomoci absolventům začít svoji praxi. I když má svouji osnovu, jeho obsah se mění podle potřeb a dotazů účastníků. Doporučujeme i opakovanou účast. 

Letní škola Joalis

Pokračování vzdělávacího systému doplňuje letní soustředění spojené s rekreací ale i bohatým přednáškovým programem.

Kongresy pro terapeuty

2x ročně v Praze a v Brně - na každém kongresu je vždy jiné téma.