PREPARÁTY JOALIS

Produkty Joalis jsou čistě přírodní doplňky stravy, obsahující holografickou informaci, která učí organismus jak sezbavit toxinů s využitím přirozených samoregeneračních schopností, jak má fungovat a jak obnovit původní funkce jednotlivých tělesných orgánů. Jedná se o nadčasový a u nás dosud málo využívaný princip působení preparátů. Do těla nejsou vkládány žádné cizí, ani chemické látky. Právě naopak. Díky vyloučení toxinů dochází k opětovnému nastavení rovnovážných funkcí uvnitř těla, což má vliv na zlepšování jeho stavu i navození emocionální pohody. Chci přejít do e-shopu s přípravky Joalis.

Základní složkou preparátů je informace, která je do nich vkládána moderní technologií HDTx. Stručně řečeno jsou v preparátech zaznamenány interferenční vzory toxinů. Mozek dokáže rozpoznat tyto hologramy toxinů, infekcí a ložisek a zmobilizuje imunitu, která následně spustí zásah k jejich zlikvidování. Jedná se o zcela neinvazivní metodu, která respektuje a dokáže využívat přirozeného fungování lidského organismu.

Schema rozdělení přípravků Joalis

Sestavení detoxikační kúry:

Preparáty musí být podávány strategicky, ve správném pořadí, a dle detoxikační logiky, aby byly respektovány energetické souvislosti. Jinak jim organismus nebude rozumět. Je to jako s větou. Pokud je zvolen špatný slovosled, budou slova sice správná, avšak efekt poněkud chaotický. Proto doporučujeme počáteční kroky absolvovat v konzultaci s proškoleným poradcem, kde se dovíte i mnoho dalších informací a uděláte si vlastní názor. Preparáty nedoporučujeme užívat symptomaticky - tzn. dle místa potíží. Jejich příčina totiž může být někde jinde. Fyzické i psychické problémy mají obvykle mnoho různých příčin. Je tedy třeba postihnout různé typy toxinů a proto užívání jednoho samostatného preparátu nemusí mít žádoucí efekt. Výjimkou jsou preparáty zaměřujících se na stres a psychickou zátěž a které jsou velkou pomocí při obtížných životních etapách.

 

Detoxikační kúra by měla sestávat z jednoho či více základních preparátů a jednoho či více preparátů určených konkrétním problémům. Základní preparáty mají širokospektrální zaměření a detoxikují orgán, který je zdrojem zdravotních potíží. Tento proces má dlouhodobější charakter, první pozitivní změnu lze očekávat zhruba po měsíci, v závislosti na závažnosti problému a době, po jakou trvá. Efekt detoxikační kúry přetrvává i po jejím doužívání.

Pro detoxikaci organismu se využívá řada preparátů, které můžeme rozdělit do několika skupin:

Joalis dren - základní drenážní preparáty, kapky s extrakty bylin

Joalis komplex - základní komplexní preparáty na volné toxiny, kapky s extrakty bylin

Preparáty emoční - zaměřeny proti emocionálním zátěžím, kapky s extrakty bylin

Preparáty mikrobiální - zaměřeny proti bakteriím a virům, kapky s extrakty bylin

Preparáty na anorganické toxiny - zaměřeny proti chemickým látkám, jedovatým kovům atd., kapky s extrakty 

Abelia - sirupová řada vhodná též pro děti

Herb - bylinné tablety doplňující řadu drenů

Dětské preparáty + Bambiharmoni + Bambi Oil - dětská řada na nejčastější problémy

Psychoharmoni - komplet 4 preparátů příznivě působící na psychickou pohodu

Bioharmoni I a II - 2 komplety po 4 preparátech zahrnující všechny okruhy

Vitamíny minerály - klíče ovlivňující vstřebávání vitamínů a minerálů

Detoxikační balíčky - cílené balíčky

Všechny produkty Joalis jsou schváleny jako doplňky stravy a při testech státními orgány byly kladeny vysoké požadavky na jejich kvalitu a čistotu. Obecně platí, že doplňky stravy nenahrazují léky předepsané lékařem, ale vzhledem ke své podstatě je možné je kombinovat s jinými doplňky stravy případně i jinou léčbou. 

Z důvodů nařízení Evropského parlamentu a rady Evropského společenství (ES) č.1924/2006, které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince 2014, nelze zákazníkům poskytovat informace o příznivých účincích bylin a doplňků stravy na organismus. Podrobnjěší infomace o účincích doplňků stravy, bylin a vitamínů však můžete obdržet během konzultace s dobře vyškolených poradcem nebo terapeutem v naší poradně. Chcete-li se hned objednat k některému z našich poradců, klikněte ZDE

PŘEJÍT DO E-SHOPU