MUDr. Věra Zemanová

Poradce pro detoxikaci organismu,  lékařka - pediatrička
 

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu JEP v Brně. Získala jsem atestace z pediatrie, hematologie a celý svůj profesní život jsem pracovala v těchto oborech  v nemocničních zařízeních i na vedoucích pozicích. S metodou  C.I.C. jsem se poprve seznámila v roce 1998.V té době jsem začala hledat i jiné možnosti v léčbě onemocnění mé dcery, které byly diagnostikovány asthma, alergie, časté a vleklé infekty dýchacích cest. Velkým překvapením pro mě, jako aktivního lékaře  bylo, že MUDr. Josef Jonáš , pomocí přístroje Salvia a programu EAM,diagnostikoval moji dceru stejně jako alergolog, ale navíc u ní označil i kaseinovou intoleranci, zátěž těžkými kovy další toxiny.

Po vybrání dvou kúr přípravků Joalis se dcera začala cítit lépe a bylo u ní možné snižovat klasickou léčbu. Po čtyřech kúrách,tedy po jednom roce detoxikace, byla bez jakýchkoliv příznaků onemocnění a samozřejmě bez léčby.Tento stav trvá dosud.

Ze své klinické praxe vím, že medicina má a vždy bude mít své nezastupitelné postavení, obzvláště v léčbě akutních a život ohrožujících stavů. Na druhé straně nedovede zabránit nárustu a rozvoji tzv.civilizačních chorob, zvýšené nemocnosti a dalším negativním následkům, ke kterým dochází i vlivem zvýšené  toxické zátěže člověka z vnějšího prostředí, díky nekvalitní stravě, stylu života a zvýšenému stresu.

Informační, přírodní detoxikační přípravky Joalis podle  MUDr.Josefa Jonáše nám umožnují  aktivizací imunitního systému tyto škodlivé zátěže  z konkrétních tkání a orgánů včas vylučovat a tím působí nejen v oblasti prevence vzniku jakýchkoliv chorob, ale pomáhají  i zastavit progresi chronických nemocnění, zmírnit jejich příznaky a napomoci vyléčení.

Po mnohaletém sledování pacientů i těch, kteří měli možnost  projít detoxikačním procesem mohu říci, že cílem léčby člověka současné doby by mělo být propojení klasické a alternativní mediciny a využití toho ,co je pro  člověka v dané chvíli to nejlepší.

MUDr. Věra Zemanová