Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D.

Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D.

Poradce pro vnitřní očistu a regeneraci

Poradna: Březinky 2542/7, 678 01 Blansko

tel.: +420 776 748 506

e-mail: ilona.perinova@gmail.com

web: www.ilona-perinova.cz

Motto: Nejmocnějším nástrojem, jenž v dnešní době ovlivňuje životy lidí, jsou informace.

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě obor biologie – chemie a následně klinickou farmakologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích jsem 12 let pracovala na Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice Ostrava, kde jsem se věnovala terapeutickému monitorování léků.

Po narození dcerky jsme se s rodinou přestěhovali do Blanska. Zde jsem začala řešit své zdravotní problémy, které jsem pociťovala po stránce fyzické, psychické a také osobnostní. Nemohla jsem díky bolestem a únavě dělat věci, které bych chtěla a chovala jsem se tak, že jsem se nepoznávala. Měla jsem problémy nejen sama se sebou, ale navíc mi vadilo, že mé chování negativně ovlivňovalo mé nejbližší. Absolvovala jsem různá klinická vyšetření s negativními výsledky a poté 3měsíční terapii na skvělé rehabilitační klinice v Blansku. Zároveň jsem také zkoušela různé alternativní způsoby přístupu ke zdraví a určité stravovací doporučení. Vše mi nějakým způsobem pomohlo, ale problémy se vracely. Jako by mi něco bránilo být zdravá a vyrovnaná. Chtěla jsem nalézt odpovědi na otázky jako např. proč je někdo nemocný, i když se o sebe pečlivě stará a zdravě se stravuje, a proč je někdo zdravý, i když pro to nic moc nedělá, proč v dnešní době blahobytu a výborné lékařské péče existuje tak mnoho chronicky nemocných, proč někomu něco pomáhá a druhému nikoli. Pustila jsem se proto do studia různorodých informací dostupných v knihách a na internetu. Bylo těžké, ale pro mě důležité, vybrat si z obrovského množství nabízených informací ty kvalitní a nemanipulující.

V roce 2016 jsem se blíže seznámila s metodou C.I.C., metodou vnitřní očisty, detoxikace. Během očistných kůr mi začaly postupně mizet fyzické problémy a zároveň docházelo k psychickému uvolnění. Bylo to lepší a lepší a já jsem se vracela zpět ke svému zdraví a sama k sobě. Jednoduchost, ale zároveň komplexnost metody mě fascinovala. Problémy, které mi pomocí metody C.I.C. postupně odeznívaly byly bolesti zad a hlavy, únava a nespavost, trávicí potíže, časté opary a rýmy, křeče v lýtkách, alergie, problémy s dýcháním a bušením srdce, zimomřivost, úzkostlivost, podrážděnost a přecitlivělost, sebepodceňování a nedostatek radosti.

Rozhodla jsem se metodu vnitřní očisty studovat. Absolvovala jsem vzdělávací semináře a složila zkoušky potřebné k získání statusu certifikovaný terapeut. Metoda C.I.C. pohlíží na člověka jako na celek, kdy jsou úrovně fyzické i psychické těsně propojeny a navzájem se ovlivňují. Bere v úvahu vliv mnoha zátěží, toxinů, kterých v dnešní době neustále přibývá a předkládá způsob, jak se s nimi vypořádat, aby na nás neměly negativní dopad. Pro mě také mnoho znamená, že je to metoda, které dal vznik český lékař, MUDr. Josef Jonáš, a že je více než 20 let prověřená a rozvíjená i dalšími skvělými lidmi, kteří do metody vkládají svá srdce a snaží se propojit starodávnou moudrost s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Na sobě, svých blízkých i klientech si ověřuji, že podáním vhodných informačních preparátů se každý organismus dokáže účinně zbavit nejrůznějších fyzických problémů a psychických bloků, které ho v životě omezují a brání mu žít zdravý a se sebou spokojený život.

Jsem ráda, že jsem se s metodou C.I.C. setkala a že nyní mohu předávat potřebné a kvalitní informace také dalším lidem. Ve své práci využívám poznatků i z dalších oblastí. Ke každému člověku se snažím přistupovat individuálně a dle jeho aktuálních možností.