Joalis akademie

Aby přípravky Joalis dobře fungovaly a aby co nejvíce lidí našlo tu správnou pomoc, vyvinul tým Joalis třístupňový systém vzdělávání a podpory. Díky tomu může každoročně rozšířit řady o několik desítek schopných poradců, kteří svůj profesionální život zasvětili pomoci druhým.

Certifikovaný systém vzdělávání Joalis je určen pro všechny, kdo se zajímají o celostní/informační metodu. Funguje na principu DETOXIKACE INFORMAČNÍ METODOU.

Vzdělávací systém je strukturován do tří úrovní od stupně Z (základní znalosti o možnostech informační metody), přes stupeň S (skládání kúr, práce s diagnostickým přístrojem Salvia) až po stupeň V (nejvyšší stupeň), který je určen k prohloubení znalostí u stávajících poradců. Každý vzdělávací stupeň je zakončen závěrečnou zkouškou, která prověří získané znalosti.

ZÁKLADNÍ STUPEŇ (Z1 – Z3)

Základní stupeň je vhodný pro všechny, kteří se touží stát tzv. rodinným poradcem. Chtějí vyladit zdraví sobě i svým blízkým a dozvědět se více o prevenci i tipy na řešení akutních stavů. (Absolvování tohoto základního stupně a složení zkoušky 1. stupně je podmínkou pro všechny, kteří chtějí studovat vyšší stupně vzdělávání.)

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ Z1 - ÚVOD DO DETOXIKACE (KALENDÁŘ AKCÍ) 

STŘEDNÍ STUPEŇ (S1 – S4)

Je určen pro absolventy základního stupně, kteří se chtějí detoxikaci a Informační metodě věnovat naplno. Tento stupeň prohlubuje znalosti o celé metodě. Absolventi se v průběhu tří seminářů naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvie a seznámí se s programem EAM set, procvičuje se také skládání kúr z přípravků Joalis. Tento stupeň je zakončen zkouškou 2. stupně a absolvent získá certifikát „Poradce informační metody - řízené detoxikace Joalis“.

VYSOKÝ STUPEŇ (V)

Tento stupeň je zaměřen na získání praxe s klienty a sebedůvěry, která je pro vedení úspěšné praxe velmi důležitá. Do vysoké školy informační detoxikační metody byly zařazeny Celoroční a Pokročilý praktický kurz, k terý probíhá v Praze i v Brně. Dále pak specifické semináře jako Workshopy a Praktické semináře na práci v poradně – EAM set, Salvie a sady. Absolventi tohoto stupně získají certifikát „Certifikovaný poradce informační metody - řízené detoxikace Joalis“.

 

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

Základní stupeň (Z)

Z1 - Úvod do detoxikace, nosná idea informační medicíny, toxiny, základy čínského pentagramu.

Z2 - Rozdělení a skupiny toxinů, základní preparáty Joalis, detoxikace podle pentagramu.

Z3 - Jak používat základní preparáty, sestavovat kúry bez Salvie – používání určitých „sad“ preparátů. Příklady detoxikace pro různé problémy – dětská onemocnění, imunitní problémy, alergie, detoxikace před početím, problémy metabolismu, hubnutí…

ZK1 - Závěrečná zkouška prvního stupně vzdělávání. Zkouška se skládá online - vyplněním testu, které je účastníkům zaslán na jejich email. Test obsahuje 30 otázek s výběrem odpovědí. Na vyplnění testu mají účastníci 60min. Absolvent získá Osvědčení o zkoušce 1. stupně – úvod do detoxikace.

 

Střední stupeň (S)

S1 - Přístroj Salvia, diagnostika pomocí salvia

S2 - Podrobný přehled preparátů včetně speciálních.

S3 - Detoxikační taktika se všemi preparáty, salvia a EAMset, legislativní náležitosti spojené s praxí detoxikačního poradce.

S4 - Princip informačních preparátů a podstata detoxikace, imunologie, mikrobiologie

ZK2. Závěrečná zkouška středního stupně vzdělávání. Zkouška se skládá osobně v Praze, Brně nebo Ostravě. Test obsahuje 50 otázek, na které účastník odpovídá svými slovy. Na vypracování testu mají účastníci 120min. Úspěšný absolvent získá osvědčení „Poradce informační metody - řízené detoxikace Joalis“.

 

Vysoký stupeň (V)

V Praktické a další nástavbové semináře

CPK Celoroční praktický kurz