Kongresové dny Brno, Praha

Kongresový den v Brně  - 24.03.2018

Přednáší:  Mgr Marie Vilánková a Vladimír Jelínek

Prezence: 9.30.hod

Zahájení: 10,00 hod

Blok přednášek s obědovou pauzou.V ceně poplatku je zahrnut oběd formou švédských stolů. 

Ukončení: 17.00 hod

Téma: 

Mgr. Marie Vilánková: Problematika očkování. jeho vliv na organismus jako celek a možné negativní vlivy...
                                      Intolerance potravin, poruchy orální intolerance a znovuzavedení problematických potravin do jídelníčku...

Ing. Vladimír Jelínek: Povaha a postoje člověka a jejich vliv na zdraví
                                     Nový revoluční přístup v informační technologii HDTx a inovace v preparátech Joalis. TOP 20 nejužívanějších přípravků a jejich složení a použití...

Cena kongresového dne je 800 Kč (platba předem). Zašlete dle intrukcí na účet 205511314/0300 ČSOB.

Jako variabilní symbol použijte své registrační číslo a koncovku 111 pro kongres v Brně  a 222 pro kongres v Praze.

Vzor: xxxxxx111  nebo  xxxxxx222.   Poplatek lze hradit též na místě, ovšem již 900,-kč

Informace týkající se kongresových dnů:

ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, mobil: 739 639 134, e-mail:eccpraha@joalis.cz